Bemutatkozás
Tehetséggondozó műhelyek
Pályázataink
Rendezvényeink
Kapcsolataink
Továbbképzések
Tehetségsegítő Tanács
SKÁID szakmai munkaközösség
Versenyek
Táborok

Szakmai munkaközösség

1. Célja:
Intézményi szinten a témakörönkénti munkacsoport vezetők koordinálják, segítsék a szaktanárokat

2. Feladata:
A munkacsoport vezetők évente legalább három alkalommal szakmai fórumot szerveznek szaktanárok számára
Tehetséggondozással kapcsolatos szakmai tapasztalatok közreadása.
Pedagógiai, módszertani ötletek, eljárások átadása.
Tehetséges tanulókkal foglalkozó nevelők segítése.
Intézményi, városi, megyei versenyekre történő felkészítés.
Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, nevelőknek.
Az alulteljesítő tanulók segítése, gyenge oldaluk erősítése
Lehetőségek felkutatása a tehetséges tanulók bemutatkozására.
Hálózatépítés az intézmények és tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek között.
Az esetleges országos szervezéseken résztvevő kolléga információkat átad a munkacsoport tagjainak

3. Tevékenységi kör:
Munkaközösségi foglalkozások szervezése:
tan-évente 3 foglalkozás (október, február, május),
Tehetséggondozó műhelyek működtetése, koordinálása.
Tehetségnap szervezésének segítése: javaslat a résztvevőkre, a lebonyolításra.
Adatbázisok (versenyek, pályázatok) és a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai anyagok (könyvtár, weboldalak) közreadása az érdeklődők számára.
Továbbképzés szervezése érdeklődő pedagógusoknak tehetséggondozás témakörben.
Sokirányú információáramlás megszervezése.
Eredmények közzététele.
A munkacsoport-vezetők évente egy alkalommal fórumot szerveznek a középiskolák szaktanáraival,( kivéve a készségtárgyakat)

4. A munkaközösség tagjai:

4.1. Állandó tagok:
Szakmai munkaközösség vezető Baloghné Ivády Éva
Szakmai munkaközösség vezető helyettes Dudok Györgyné
Természettudomány:
Fizika: Gőz Gábor
Kémia Kissné Ordasi Katalin
Matematika (alsó tagozat): Lakatosné Kovács Ágnes
Matematika (felső tagozat) Bakosné Nagy Julianna
Informatika: Baloghné Ivády Éva
Környezetvédelem:
Alsó – felső tagozat: Drexler Éva
Idegen nyelv:
Német nyelv:
Alsó tagozat: Prakfalviné Mede Beáta
Felső tagozat: Mocsáry Zoltán Antalné
Angol nyelv: Máté Mariann
Művészetek:
Ének - zene: Karácsonyné Kaposi Ida
Sport
Alsó tagozat Válóczi Erika
Felső tagozat Géczi Attiláné
Kézművesség Müllerné Lenner Ildikó
Dombi Sándorné
Rajz-média Orbán György
SNI tanulók Tőzsér Katalin
Pályaorientáció Dudok Györgyné

4.2. Meghívott tagok:
A tevékenységtől függően: érdeklődő pedagógusok, oktatást - nevelést segítő intézmények, civil szervezetek munkatársai.

5. A munkaközösség működése:
Éves munkaterv alapján, melyet a tagok hagynak jóvá.
Programok meghirdetése
Jelenléti ív vezetése a foglalkozásokon
Rendszeres kapcsolattartás (e-mail, telefon)

6. Vezető: Baloghné Ivády Éva - SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
Helyettes: Dudok Györgyné - SKÁID Arany János Tagiskola